Informace o publikaci

Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě

Logo poskytovatele
Autoři

PETERKOVÁ Hana SKŘIVANOVÁ Kateřina ZAMASTILOVÁ Hana SVĚRÁK Tomáš BRANČÍKOVÁ Dagmar ELFMARKOVÁ Nela ANDERKOVÁ Ľubomíra BENDOVÁ Marcela JARKOVSKÝ Jiří BENEŠOVÁ Klára MINÁŘ Luboš NEDVĚD Jan HOLOUBKOVÁ Eva PROTIVÁNKOVÁ Markéta DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Předložená publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s dílčími výsledky výzkumného projektu zaměřeného na vztah psychosociálních charakteristik a parametrů onkologické léčby u pacientek s karcinomem prsu v kontextu soudobých výzkumných poznatků. Předkládáme zde výsledky dvou propojených výzkumných domén: oblasti způsobů chování a adaptace na nádorové onemocnění a související doménu kvality života v relaci k psychopatologickým symptomům. V kontextu zvládání onkologické léčby především prezentujeme výsledky našeho výzkumu chování Typu C s teoretickým zázemím zahraničních studií a souvislosti způsobů adaptace na onemocnění a léčbu a kvalitu života pacientek s karcinomem prsu se zahrnutím známých rizikových faktorů. Z realizovaného výzkumu pak vyplývají praktické výstupy pro snazší adaptaci na nádorové onemocnění prsu a jeho léčbu. Publikace si klade za cíl oslovit pacientky a jejich rodiny, zdravotníky i širší odbornou veřejnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info