Informace o publikaci

A p.(Glu809Lys) Mutation in the WFS1 Gene Associated with Wolfram-like Syndrome: A Case Report

Název česky Mutace p.(Glu809Lys) ve WFS1 genu je spojena s výskytem Wolfram-like syndromu-WFSL: kazuistika
Autoři

PROCHÁZKOVÁ Dagmar HRUBA Zuzana KONECNA Petra SKOTÁKOVÁ Jarmila FAJKUSOVÁ Lenka

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.4274/jcrpe.3021
Obor Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Klíčová slova Wolfram syndrome; genotype; phenotype
Přiložené soubory
Popis Wolfram–like syndrom–WFSL je vzácné autosomálně dominantní onemocnění, které je charakterizováno triádou: kongenitální progresivní ztráta sluchu, diabetes mellitus a atrofie optiku. Autoři popisují případ chlapce s juvenilní formou diabetu mellitu, který klinicky naplňoval příznaky Wolframova syndromu, byl studován pomocí molekulárně-genetických metod.U chlapce těžce psychomotoricky retardovaného a neprospívajícího s dysmorfním obličejem, s Petersonovou anomálií typ. III (tj. zadní centrální defekt s opacitou stromatu rohovky, adherujícími pruhy duhovky a kataraktou s korneolentikulární adhezí), kongenitálním glaukomem, megalocorneou, těžkou nedoslýchavostí až hluchotou, jednostrannou deformitou boltce, s atrésií kostěného i měkkého zevního zvukovodu, nediferencovatelným bubínkem, chybějící os incus, hypotyreózou a nefrokalcinozou byl ve 3 letech a 9 měsících věku diagnostikován diabetes mellitus. Molekulárně-genetickým vyšetření byla zjištěna de novo vzniklá mutace c.2425G>A ve WFS1 genu. U biologických rodičů mutace prokázána nebyla. Mutace c.2425G>A ve WFS1 genu je asociována s výskytem Wolfram-like syndromu-WFSL.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info