Informace o publikaci

Dětské pojetí drogy

Autoři

ŽALOUDÍKOVÁ Iva

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Východiska: Děti se mohou s drogovou problematikou setkávat v běžném životě poměrně často. Především v médiích, v kontaktu s vrstevníky, v rodině, v mimoškolním prostředí, ale také ve školní výuce. Dětské pojetí fenoménu droga a jeho změnu zkoumal Doulík (2005) u dětí 3., 5., 7., a 9. Třídy základní školy. Metoda: Kvantitativní výzkum pomocí škálového a testového dotazníku (Doulík 2005) nám byl inspirací ke zjištění kognitivní a afektivní dimenze dětského pojetí drogy, současně s kvalitativním šetřením pomocí kresby, individuálního rozhovoru a pojmové mapy. Zaměřili jsme se především na zjištění dětských představ fenoménu droga resp. Legální droga (tabák, alkohol) u dětí primárního stupně základní školy. Výsledky: Výsledky prokázaly vysokou kognitivní úroveň pojmu droga. Prokázány byly negativní postoje k tabáku i alkoholu. Na utváření afektivní dimenze se podílejí také vlastní zkušenosti dětí s těmito látkami. V kresbě vyjadřovaly různé druhy a podoby drog, důsledky drog na zdraví člověka, škodlivost drog. Pro všechny respondenty byl pojem droga známým pojmem. Děti je chápou jako běžnou součást života.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info