Informace o publikaci

Komu svěřit posuzování a přezkum žádostí o mezinárodní ochranu?

Autoři

JURNÍKOVÁ Jana KRÁLOVÁ Alžbeta

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/dokumenty/35543
Obor Právní vědy
Klíčová slova ywords Asylum; International Protection; Determining Authority; Judicial Review; Procedures Directive; Full and ex nunc Review.
Přiložené soubory
Popis Zvýšené migrační toky přispěly ke znovuotevření diskusí ohledně systému zpracování a přezkumu žádostí o mezinárodní ochranu jak na unijní, tak na národní úrovni. Debata na vnitrostátní úrovni je ovlivněna rovněž potřebou implementace povinnosti zajistit úplné a ex nunc posouzení skutkové i právní stránky, včetně případného posouzení potřeby mezinárodní ochrany. Tento vývoj vede k otázkám týkajícím se funkčnosti stávajícího nastavení rozhodujícího orgánu a přezkumu rozhodnutí o mezinárodní ochraně, zejména otázce, komu by mělo být svěřeno rozhodování a přezkum azylových žádostí. Článek se zaměřuje na možné změny týkající se rozhodujícího orgánu a systému soudního přezkumu v azylových věcech, který momentálně zcela neodpovídá revidované procedurální směrnici.
Související projekty: