Informace o publikaci

On the Design of Security Games: From Frustrating to Engaging Learning

Autoři

VYKOPAL Jan BARTÁK Miloš

Rok publikování 2016
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
Přiložené soubory
Popis Praktická výuka v podobě cvičení a her je všeobecně považována za zábavnou a účinnou metodu rozvoje a procvičování dovedností v oblasti kyberbezpečnosti. Zkušenosti z přípravy této výuky a z účasti v některých cvičeních ukazují, že je zde stále prostor pro zvýšení výukového dopadu této metody na studenty. Zejména oblast návrhu cvičení a bezpečnostních her je v počátcích, např. neexistuje metodika nebo souhrn nejlepší praxe, které by učitel mohl využít při přípravě, testování a realizaci výukové aktivity. V článku představujeme koncept bezpečnostní hry a zkušenosti získané hraním prototypové hry 260 účastníky. Na základě těchto zkušeností jsme hru rozšířili a připravili uživatelské testování, jehož cílem bylo zhodnotit přínosy nových rozšíření. Výsledky testování ukázaly důležitost zaznamenávání akcí studentů během hry a jaké informace je možné získat jinými metodami, např. dotazníkovým šetřením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info