Informace o publikaci

Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka)

Autoři

POŘÍZKOVÁ Kateřina ARTIMOVÁ Jozefa ŠVANDA Libor DÁVIDOVÁ Eva

Rok publikování 2016
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Přiložené soubory
Popis Gramatická příručka je určena studentům prvního semestru vybraných bakalářských oborů LF MU a tvoří integrální součást specializovaných cvičebnic řecko-latinské lékařské terminologie, které na ni odkazují. Výklad je doplněn mimo jiné přehlednými tabulkami koncovek a soupisem často užívaných recepturních zkratek.