Informace o publikaci

Comparative proteomic analysis of sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans CCM 4253 cultures having lost the ability to couple anaerobic elemental sulfur oxidation with ferric iron reduction

Logo poskytovatele
Název česky Srovnávací proteomická analýza sirných kultur Acidithiobacillus ferrooxidans CCM 4253, které ztratily schopnost propojit anaerobní oxidaci elementární síry s redukcí železa(III)
Autoři

KUČERA Jiří ŠEDO Ondrej POTĚŠIL David JANICZEK Oldřich ZDRÁHAL Zbyněk MANDL Martin

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Research in Microbiology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.resmic.2016.06.009
Obor Biochemie
Klíčová slova Acidithiobacillus ferrooxidans; Anaerobic respiratory pathway; Sulfur metabolism; Ferric iron reduction; Proteomics
Popis Ve velmi kyselém prostředí mohou být Fe(III) ionty termodynamicky výhodným akceptorem elektronů během oxidace elementární síry za anaerobních podmínek u některých druhů Acidithiobacillus. Kvantitativní 2D-PAGE proteomická analýza suspenze klidových buněk sirné subkultury Acidithiobacillus ferrooxidans CCM 4253, která ztratila svou schopnost redukovat Fe(III), odhalila 147 proteinových spotů, jejichž intenzita byla snížena a 111 spotů, jejichž intenzita byla zvýšena vzhledem ke klidové buněčné suspenzi předešlé sirné kultury, která ještě byla schopna redukovat Fe(III). Analýza výrazně snížených spotů pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie identifikovala několik fyziologicky důležitých proteinů, které zjevně hrají roli při oxidaci železa, jako je membránový cytochrom Cyc2 anebo rusticyanin. Mezi dalšími proteiny, jejichž exprese byla silně potlačena, byly proteiny spjaty s metabolismem síry včetně heterodisulfidreduktasy, thiosíran:chinonoxidoreduktasy a sulfid:chinonreduktasy. Následná analýza na úrovni RNA odhalila deregulaci i některých dalších respiračních genů. Části systému oxidace železa tak zřejmě hrají ústřední roli i během anaerobní oxidace síry, a to při redukci železa, u studovaného mikrobiálního kmene.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info