Informace o projektu

Mechanismus bakteriální anaerobní oxidace síry ovlivňující acidifikaci prostředí sulfidových odpadů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP14-27075P
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt má za cíl studovat environmentální hlediska anaerobní aktivity sirných bakterií ve vztahu k tvorbě kyselých vod v důsledku biogeochemických procesů v sulfidových odpadech a dalších sulfidových nalezištích. Je známo, že kyselina sírová produkovaná acidofilními sirnými bakteriemi interaguje se sulfidovými minerály, což má za následek uvolňování kovů, z nichž je řada pro člověka toxická. Studiu aerobní tvorby kyseliny sírové bylo do dnešní doby věnováno daleko větší úsilí než anaerobnímu procesu. Nicméně je mnoho případů v sulfidových ložiscích, kde může nastat limitace kyslíkem či úplná anaerobióza. Proto je hlavní část tohoto návrhu založena na studiu mechanismu a regulace anaerobní tvorby kyseliny sírové u modelové acidofilní bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans schopné této aktivity. Mikrobiologické a biochemické metody budou využity k upřesnění hlavních metabolických drah během fakultativní anaerobiózy. To přispěje k pochopení úlohy sirných bakterií v procesech environmentální acidifikace a uvolňování toxických kovů do prostředí v nepřítomnosti kyslíku.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info