Informace o publikaci

Vizuální geografická informace v geografickém vzdělávání: teoretické ukotvení a operacionalizace

Autoři

JANKO Tomáš KNECHT Petr KUČEROVÁ Sylvie Rita BLÁHA Jan Daniel

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Poster je součástí řešení projektu GAČR Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání (GA16-01003S). Cílem je vymezit a operacionalizovat "vizuální geografickou informaci" jako koncept umožňující srozumitelné a žákům blízké objasňování abstraktních geografických jevů. Konkrétně budou v příspěvku představeny inherentní vlastnosti vizuální geografické informace a objasněny přínosy konceptu z hlediska didaktické transformace vzdělávacího obsahu. Uvedeny budou i konkrétní příklady efektivní vizuální geografické informace.
Související projekty: