Informace o publikaci

Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes - zpráva z konference

Autoři

TAUCHEN Jaromír

Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis zpráva z konference
Související projekty: