Informace o publikaci

Protihusitská propaganda v písemnostech Zikmunda Lucemburského. Definice – Dochování – Texty

Logo poskytovatele
Autoři

BAR Přemysl

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Český časopis historický
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky.ep/
Obor Dějiny
Klíčová slova Sigismund of Luxembourg; the Hussite movement; heresy; propaganda; diplomatic
Popis Studie je materiálovým příspěvkem k bádání o protihusitské propagandě a politice Zikmunda Lucemburského. Předmětem analýzy jsou Zikmundovské písemnosti a korespondence (diplomy, otevřené a uzavřené listy), které v různé míře obsahují propagandistické pasáže. Z hlediska formy i obsahu nepředstavují tyto pasáže ve srovnání s papežskou nebo říšskou antihusitskou kampaní žádné novum až na to, že jejich formulace byly vždy určeny politickým zájmem císaře Zikmunda. Projevovalo se to odlišnými důrazy podle toho, do jakého prostředí určité písemnosti směřovaly – zda katolického (ať už v Čechách nebo říši) nebo husitského. Propagandistické texty plnily pro císaře Zikmunda dvojí roli – na jedné straně ho prezentovaly ho jako ochránce katolického pravověří a církve a na druhé straně ospravedlňovaly jeho vlastní politiku vůči husitům.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info