Informace o publikaci

POSILOVÁNÍ PRÁVNÍHO VĚDOMÍ JAKO NÁSTROJ PREVENCE KRIMINALITY

Autoři

URBANOVÁ Martina

Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Související projekty: