Informace o publikaci

Sorrorigenní rány, jejich identifikace a průběh péče

Autoři

POKORNÁ Andrea SAIBERTOVÁ Simona VELICHOVÁ Roberta VASMANSKÁ Soňa

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2016S31
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova iatrogenic sorrorigenic wound; intensive care; nursing; prevention
Popis Cíl: Analyzovat výskyt sorrorigenních ran u pacientů v intenzivní péči. Metodika a soubor: Multicentrická observační deskriptivní studie (čtyři měsíce). Statistická analýza dat provedena pomocí iBM SPSS Statistics for Windows, Verze 22.0.0.1. Studie byla realizována v šesti nemocnících na jižní Moravě a na Vysočině. Zařazeni jsou všichni pacienti hospitalizovaní na sledovaných odděleních. Výsledky: U celkem 129 (ze 767 hospitalizovaných) pacientů byly identifikovány sor-rorigenní rány (ženy 46,5 % a 53,5 % mužů). Průměrný věk pacientů 64,1 let (SD 15,5). Celkem identifikováno 169 ran. Většina pacientů měla jen jednu ránu (78,3 %), přičemž nejčastěji vznikly na sledovaném pracovišti (62,1 %) a byty odhaleny sestrou (98,8 %). Nejvíce se vyskytovaly dekubity 34,9 %, exkoriace 23,1 % a dermatitidy spojené s inkontinencí 12,4 %. Nejméně časté byly rozsáhlé podlitiny 3,0 % a popáleniny 1,8 %. Rány byly většinou dokumentovány (96,4 %) také fotograficky (79,3 %), ale pouze ve 30,8 % byla zaznamenána nežádoucí událost. Závěr: latrogenní a sor-rorigenní rány zvyšují náklady na péči, mohou prodlužovat hospitalizaci, přičemž jsou většinou preventabilní. Ověřili jsme statistické rozdíly v preventivních strategiích před vznikem rány a po něm (p = 0,012) a také vztah mezi příčinou vzniku rány a jejím typem (p < 0,05; mimo kategorie nevhodná intervence). Potvrdili jsme tak význam preventivních opatření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info