Informace o publikaci

Obmedzenie voľby práva v licenčných zmluvách

Autoři

PASTORKOVÁ Mária

Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Voľba práva ako základný prejav autonómie vôle strán v medzinárodnom práve súkromnom je široko uznávaná. V prípade licenčných zmlúv sa však zmluvná sloboda stretáva s typickými prejavmi práva duševného vlastníctva, ktoré autonómiu vôle nie vždy podporujú. Cieľom príspevku je skúmanie, či je voľba práva v licenčných zmluvách obmedzená a ak áno, tak akým spôsobom.
Související projekty: