Informace o publikaci

Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera

Logo poskytovatele
Autoři

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ Šárka SPURNÁ Helena

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Theatralia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TY2016-1-11
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Miloš Wasserbauer; Václav Nosek; Václav Věžník; Oskar Linhart; thetre; opera; State Theatre in Brno; Provincial Theatre in Brno; dramaturgy
Popis Studie je prvním z připravovaných textů, které se zabývají problematikou dramaturgie a inscenační praxe opery ve Státním divadle v Brně. Předkládaný text zahrnuje stěžejní otázky, přehled studovaného materiálu a metodologická východiska teprve nedávno započatého výzkumu v rámci grantového projektu s názvem „Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně“. Hlavní pozornost je věnována dramaturgii v období působení tvůrčího týmu kolem Miloše Wasserbauera a Václava Noska. Autorky studie si kladou za cíl představit dramaturgická východiska inscenační praxe opery Státního divadla především v šedesátých letech 20. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info