Informace o publikaci

Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (sborník z konference)

Autoři

VOJÁČEK Ladislav TAUCHEN Jaromír

Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Související projekty: