Informace o publikaci

Global Monitoring Plan Data Warehouse as a tool for worldwide assessment of persistent organic pollution

Název česky Datový sklad pro globální monitorovací plán jako nástroj pro celosvětové posouzení perzistentních organických znečištění
Autoři

KALINA Jiří HŘEBÍČEK Jiří HŮLEK Richard BORŮVKOVÁ Jana KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of 8th International Congress on Environmental Modelling and Software
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www
Obor Znečištění a kontrola vzduchu
Klíčová slova Stockholm Convention; Global Monitoring Plan; GMP; persistent organic pollutant; POP; data warehouse; scientific repository
Popis V roce 2004 Stockholmská úmluva vstoupila v platnost, což eliminuje se výroby a používání perzistentních organických znečišťujících látek. Globální monitoring plán představuje významný výkonnou složkou úmluvy, které poskytují rámec pro vyhodnocení jeho účinnosti. To zajišťuje sběr srovnatelných údajů monitorovacích o perzistentních organických znečišťujících látkách z celého světa, aby zjistila změny v koncentracích POPs v průběhu času a jejich eventuální dopravy. Existuje několik programů zaměřených na monitoring perzistentních organických polutantů v různých matricích životního prostředí po celém světě, z nichž každý pracuje s odlišnou metodikou odběru vzorků a analýzy. Výsledky těchto programů jsou uvedeny v 6 tříleté období v podobě 5 různých regionálních monitorovacích zpráv připravených s odlišným designem a obsahu, který neumožňuje srovnání výsledků a analýzy obsažených dat. S přihlédnutím k praxi z kampaně první výkaznictví (2003-2008) společným týmem Institutu biostatistiky a analýz a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity připravilo efektivní internetový systém (data warehouse) pro sběr dat , zpracování, skladování a prezentace, která umožňuje jak vytvářet unifikované výstupy pro regionální monitorovacích zprávách a analyzovat data ze všech jednotlivých zdrojů na jednom místě. Během své úvodní použití v roce 2014, to byla zaplněna téměř 50.000 záznamů z celého světa a nyní slouží jako jedinečný veřejně dostupného zdroje globálních dat o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info