Informace o publikaci

Novel methods for β-secretase kinetic and inhibition assays with unlabelled substrates using capillary electrophoresis with various detection techniques

Logo poskytovatele
Název česky Nové metody studia kinetiky a inhibice ß-secretasy pomocí neznačených substrátů s využitím kapilární elektroforézy v kombinaci s několika detekčními technikami
Autoři

SCHEJBAL Jan MÁDR Aleš ŘEMÍNEK Roman GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V naší práci představujeme novou metodu studia kinetiky a inhibice ß-secretasy s použitím neznačeného dekapeptidu, který obsahuje tak zvanou švédskou mutaci amyloidového prekurzorového proteinu, jako substrátu s využitím kapilární elektroforézy s hmotnostně-spektrometrickou detekcí. Díky nízké spotřebě vzorku a vysoké citlivosti může být enzymatická reakce prováděna v objemu pouhých 100 µl po dobu 30 minut. Tato vlastnost spolu s použitím neznačeného substrátu zajišťuje nízkou cenu analýzy. Navíc naše výsledky vykazují rozdíl až o dva řády v porovnání s kinetickými parametry získanými pomocí fluorescenčně značených substrátů a publikovanými v literatuře, a to i přesto že inkubační podmínky jsou srovnatelné. Na druhou stranu získané inhibiční parametry dvou inhibitorů vykazují výbornou shodu s daty nalezenými v literatuře. Tyto výsledky byly potvrzeny komplexní kinetickou studií ß-secretasy s využitím různých detekčních technik.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info