Informace o publikaci

Pokrok v léčbě karcinomu plic

Autoři

SKŘIČKOVÁ Jana VENCLÍČEK Ondřej KADLEC Bohdan TOMÍŠKOVÁ Marcela JAKUBÍKOVÁ Lenka ŠPELDOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Aktuality z vnitřního lékařství 2016
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pneumologie
Klíčová slova lung cancer; non-small-cell lung cancer; small-cell lung cancer; chemotherapy; immunotherapy
Popis V posledních letech zaznamenala léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) velký pokrok. Díky preparátům biologické léčby a imu-noterapie došlo v případě nemalobuněčného karcinomu plic ke zlepšení přežití především u neoperabilních místně pokročilých a metastatických NSCLC. Preparáty, které cíleně působí na pochody uvnitř nádorových buněk, se uplatňují především u adenokarcinomů. Již v době stanovení diagnózy je nutné co nejpřesněji určit morfokogickou diagnózu, a pokud je to indikováno, provést genetické testování. Preparáty imunoterapie jsou účinné i u skvamózního NSCLC. U malobuněčného karcinomu (SCLC) je poznávání řídících mutací a mechanismů zatím omezené. U SCLC je za standardní chemoterapeutický režim stále považována kombinace etoposidu a cisplatiny nebo etoposidu a karboplatiny. Nedílnou součástí léčby NSCLC i SCLC je radioterapie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info