Informace o publikaci

Empirický právní výzkum

Logo poskytovatele
Autoři

SMEKAL Hubert ŠIPULOVÁ Katarína

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jurisprudence
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Obor Právní vědy
Klíčová slova Empirical Legal Research; case study
Přiložené soubory
Popis Příspěvek si klade za cíl představit možnosti a meze empirického právního výzkumu, a to především na příkladech z oblasti práva a politiky. Text načrtává, proč by pro právníky bylo přínosné, kdyby se obeznámili se základy empirického výzkumu, a odkazuje na díla, která by mohla posloužit jako uvedení do problematiky. Právníci se často nejen ve výzkumu, ale také při tvorbě a aplikaci právních předpisů dostávají do kontaktu se světem mimo samotný právní systém, proto by se měli snažit o pochopení základních principů společenskovědního výzkumu, který má v poznávání společenské reality dlouhou tradici. Text dále poukazuje na nezastupitelnou roli právních expertů ve výzkumu týkajícím se práva. Článek upozorňuje na přednosti a limity kvalitativních a kvantitativních přístupů ke zkoumání a načrtává, jakým směrem by se mohl empirický právní výzkum v budoucnu ubírat.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info