Informace o publikaci

Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev

Autoři

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ Hana

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Odborná publikace Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev pojednává o současném stavu terapie uměním v širších kontextech a v mezioborových souvislostech. V jednotlivých celcích jsou řešena následující témata: Arteterapie a umělecká tvorba, Exprese v terapii uměním, Umění art brut a arteterapeutická činnost, Základy výtvarného myšlení v terapii uměním, Synkretická etuda jako prostředek arteterapeutické práce, Skupinové výtvarné činnosti v arteterapii, Výtvarná tvorba – kazuistiky, analýzy a interpretace, Intermediální tvorba v arteterapii, Objekt a asambláž v arteterapii, Projekt v arteterapii. Ačkoliv je osobní zkušenost autorky zakotvena především ve výtvarných arteterapeutických projevech, celkový záběr publikace je širší. Téměř v každé kapitole jsou uvedeny odkazy k nevýtvarným uměleckým oborům. Význam mezioborovosti a intermediality pro arteterapii je podrobně shrnut v kapitole nazvané přímo Intermediální tvorba v arteterapii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info