Informace o publikaci

Modeling Environmental Damage by Biowaste Lanfilling

Logo poskytovatele
Název česky Modelování environmentálního poškození skládkováním bioodpadů
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří CHVÁTALOVÁ Zuzana NOVOTNÁ Veronika PŮŽA Bedřich

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Citace
Popis Je prezentován základní model škody na životním prostředí, způsobené politickými změnami ve vedení země a náklady na odstranění této škody. Diskutujeme modelu úrovně škod na životním prostředí X(t) způsobení skládkování bioodpadu v čase t. Dále uvažujeme velikost snížení ekologické škody skládkování bioodpadu (parametr p) v důsledku vládních opatření, která pravděpodobně závisí na interakci mezi výší způsobené škody a aktuální úroveň veřejného zájmu na snížení škody. Také uvažujeme schopnost životního prostředí (parametr r) samo sebe opravit (bioodpad na skládkách neprodukuje bioplyn) a vytvořili jsme komplexní model změny ekologické škody tím, že uvažujeme skládkování bioodpadu. Rozšířili jsme tento model, aby zahrnoval postupné změny v p parametru, který by odrážel požadavky evropské legislativy pro skládkování. To vede na nelineární systém čtyř obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu se zpožděním. V případové studii jsme simulovali v Maple 16 let období škod na životním prostředí skládkováním biologických odpadů pro ilustraci řešení výše uvedeného modelu popisujícího diferenciální rovnice s zpožděním.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info