Informace o publikaci

Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice

Autoři

HOLEC Jan KUČERA Tomáš HROUDA Petr BUREL Jiří

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www abstrakt český a anglický (v přehledu abstraktů Mykologických listů č. 133)
Obor Botanika
Popis Hydnellum cumulatum – lošákovec nahloučený byl v České republice dosud znám z jediného nálezu v roce 1960 a byl proto pokládán za nezvěstný druh. V letech 2012–2014 jej autoři zaznamenali na devíti mikrolokalitách soustředěných do 6 lokalit, a to na Šumavě, v Novohradském podhůří a na Českomoravské vrchovině. V článku jsou podrobně popsány určovací znaky druhu, k nimž patří zejména žíhání až žilkování okrajů dospělých plodnic a malé, kulovité až široce elipsoidní, drobně ostnitě-bradavčité výtrusy, dále stanovištní poměry na všech lokalitách včetně fytocenologických snímků a rozšíření v Evropě.