Informace o publikaci

Četba a čtenářství žáků 4. ročníků ZŠ - jak to vidí učitelé, jak to vidí rodiče

Autoři

TUŽILOVÁ Petra

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek obsahuje komentované výsledky pilotního výzkumu čtenářství a čtenářské gramotnosti, sestavené na základě informací, získaných od učitelů 4. ročníků ZŠ. Cílem výzkumného šetření je analýza informací, jak učitelé podporují rodiče v rozvíjení čtení a čtenářství dítěte, jakým způsobem působí na jeho individuální čtenářství, a jaká existuje souvislost s úrovní čtenářské gramotnosti tohoto dítěte. Na řešenou problematiku je nahlíženo z několika úrovní, např. osobní vztah ke čtení a četbě, projevovaný zájem o čtenářství dětí a rodinné čtenářské zázemí, a především podpora poskytovaná učiteli rodičům těchto dětí. Pilotním výzkumem se potvrdil předpoklad, že učitelé prvního stupně ZŠ kladou na čtení velký důraz, ačkoli se nevěnují studiu výzkumů a statistik čtenářské gramotnosti a čtenářství. Překvapivá byla ochota, se kterou učitelky přistupovaly k poskytování knih dětem – nejen vlastních do třídní knihovny, ale i knih jako vánočních a jiných dárků, které nakupují z vlastních prostředků. Rodiče pak jsou ochotni nechat si do určité míry od učitelů doporučit, jaké typy textů by děti měly číst a jakým způsobem by s nimi měli pracovat, avšak pouze do úrovně domácího úkolu. Jakmile by doporučení překročila jistou hranici, např. doporučené trávení volného času, rodiče takovou podporu nereflektují. V závěru příspěvku jsou shrnuty další možnosti rozšíření výzkumu a využití výsledků.
Související projekty: