Informace o publikaci

8. workshop ke středověké a novověké keramice

Autoři

TĚSNOHLÍDKOVÁ Kateřina SLAVÍČEK Karel MAZÁČKOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Workshop pro badatele a studenty zaměřený na středověkou a novověkou keramickou produkci, moderní metody zpracování keramiky a možnosti využití experimentální archeologie pro tuto problematiku. Hlavními tématy 8. workshopu byly: aktuální otázky ve výzkumu archeologické keramiky a aplikované metody; tváření keramiky (obtáčení x vytáčení, změna technologie a problematika jejího datování); výpal keramiky (keramické pece a způsoby výpalu keramiky), možnosti identifikace způsobu výpalu na keramice a tradiční prezentace keramických souborů s diskuzí.