Informace o publikaci

Incidence císařského řezu a úspěšnost vaginálně vedeného porodu u těhotných po myomektómii

Autoři

MEKINOVA L. JANKŮ Petr FILIPINSKA E. KADLECOVA J. VENTRUBA Pavel

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.google.com/search?q=Incidence+c%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A9ho+%C5%99ezu+a+%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1nost+vagin%C3%A1ln%C4%9B+veden%C3%A9ho+porodu+u+t%C4%9Bhotn%C3%BDch+po+myomekt%C3%B3mii&rlz=1C1GCEA_enCZ895CZ895&oq=Incidence+c%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A9ho+%C
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova myomectomy; cesarean section; vaginal delivery
Popis Stanovení incidence primárního a akutního císařského řezu a zhodnocení úspěšnosti vaginálně vedeného porodu po myomektómii. Analýza mateřských komplikací a stavu novorozence u porodu po myomektómii. Typ studie: Prospektivní pilotní kohortová studie. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno. Metodika: Analýza souboru pacientek s fyziologicky probíhající jednočetnou graviditou a termínovým porodem plodu v poloze podélné hlavičkou. Sledovaný soubor s anamnézou myomektomie symptomatického solitérního děložního myomu (n = 67). Kontrolní soubor těhotných bez jizvy na děloze po předchozí operaci (n = 4079). Stanovení incidence primárního a akutního císařského ........) history of myomectomy compared to the control group (n = 20,29.9%; versus n = 396, 9.7 %, p < 0.001). No sta-tistically significant difference in the incidence of acute cesarean section in both groups was recorded (n = 7, 10.4%; versus n =570,14.0%, p = 0.079). No statistically significant difference in the success of vaginal delivery in both groups was recorded (n = 40, 85.1%; versus n = 3113, 84.5%, p = 0.079). The excessive blood loss was the most frequent complication in both group (n=9, 13.4%; versus n = 214, 5.2%, p = 0.057). No statistically significant difference in the incidence of uterine rupture and postpartum hysterectomy was recorded. No maternal oř fetal death related to childbirth was observed. Conclusion: The history of myomectomy does not in-crease the incidence of acute caesarean section in the group of strictly selected patients suitable for vaginal birth and has no impact on the success of vaginal delivery. Careful management of labor is a prerequisite for a low risk of maternal complications and good perinatal outcomes.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info