Informace o publikaci

Využitelnost peří pro analýzu stresu a kondice vlaštovky obecné (Hirundo rustica).

Autoři

KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ Marie BÍLKOVÁ Zuzana TOMÁŠEK Oldřich ŠIMEK Zdeněk ALBRECHT Tomáš

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Období migrace a zimování jsou pro ptáky energeticky velmi náročná. Jedinci překonávají velké vzdálenosti a nedostatek potravy. Navíc se v jejich tělech odehrávají procesy významné pro následující hnízdní sezónu. Jedním z nich je růst péřových ornamentů, jejichž vliv se uplatňuje v pohlavním výběru o několik měsíců později. Důležitým procesem je však růst opeření celkově, jehož kvalita může přímo ovlivňovat termoregulaci i letové schopnosti včetně lovu až do období dalšího pelichání. Porozumění procesům probíhajícím mimo hnízdní sezonu tedy může být zásadní nejen ve vztahu k pohlavnímu výběru, ale také pře- žívání jedinců a jejich kondici. Ke studiu různých aspektů života migrantů mimo hnízdní období se používají analýzy izotopů umožňující zjištění geografického původu vzorku. Peří však může poskytnout také cenné informace o stresovém vyladění a kondici jedince v době pelichání. V rámci studia vlaštovky obecné, dálkového trans-saharského migranta, jsme optimalizovali analýzu stresového hormonu kortikosteronu (CORT) uloženého v peří. To umožnilo analyzovat dlouhodobé koncentrace CORT v období růstu per během migrace a na zimovišti. Metodu jsme doplnili o klasické ptilochronologické analýzy rychlosti růstu per, přičemž jsme hodnotili znaky vypovídající o kondici jedince. V rámci projektu jsme se zaměřili na vztah mezi dlouhodobou koncentrací CORT v obrysovém peří, délkou vnějších ocasních per coby důležitého pohlavního znaku evropského poddruhu vlaštovky a růstovou rychlostí středních neornamentálních ocasních per. Výsledky ukázaly, že jedinci s delšími vnějšími ocasními pery mají celkově nižší koncentrace CORT v peří. Podobně, nižší koncentrace CORT v peří jsme zaznamenali u jedinců s rychlým růstem středních ocasních per. Zvýšená koncentrace CORT v peří na zimovišti patrně úzce souvisí s horší kondicí i fyziologickým stavem jedince (stres), což se projevuje pomalejším růstem ocasních per a kratším ocasem, který slouží jako pohlavně selektovaný znak. Analýza hormonů v peří je velmi vhodnou metodou studia carry-over efektů propojujících období zimování a hnízdění u dálkových migrantů. Práce byla podpořena projektem LH14045.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info