Informace o publikaci

Variský vrásový systém odkrytý v lomu Podhůra (sv. okraj Českého masivu, kra Maleníku)

Autoři

HAVÍŘ Josef

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/article/view/5080/5636
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Moravian-Silesian Palaeozoic; orientation of structures; folds
Popis V lomu Podhůra, který se nachází v jz. části kry Maleníku, jižně od Lipníka nad Bečvou, jsou dobře odkryty kulmské sedimenty tektonicky ovlivněné variským vrásovo-násunovým systémem. Geometrie variských tektonických vrás byla ve větším detailu studována na pěti místech (A až E), na nichž bylo možné dobře sledovat charakter zámkových oblastí. Dominantním tektonickým prvkem je v lomu Podhůra systém asymetrických řádově kilometrových sevřených vrás s vergencí k VJV. Synforma takové řádově kilometrové vrásy byla studována na místě A, antiformní vrásové ohyby náležející řádově kilometrové sevřené vráse byly sledovány na místech B a C. Na místech D a E pak byly studovány zámkové oblasti (synforma a antiforma) menších, řádově stametrových rozevřených vrás. Vrásové osy většiny studovaných vrásových ohybů měly orientaci SSV-JJZ až SV-JZ, pouze v případě řádově stametrové vrásy na místě E byla určena orientace vrásové osy ve směru S-J. Tato orientace vrásových os je shodná s přednostní orientací vrásových os na východním okraji Nízkého Jeseníku. Oproti tomu byly pozorovány zásadní rozdíly v úklonu osních rovin a ramen vrás. Osní roviny vrásových struktur pozorovaných v lomu Podhůra jsou subvertikální nebo strmě ukloněné k ZSZ až SZ. V případě řádově kilometrových vrás je jedno vrásové rameno strmé (subvertikální) a druhé se vyznačuje středními úklony. V porovnání s geometrií systému řádově kilometrových vrás na východním okraji Nízkého Jeseníku je tedy vrásový systém pozorovaný v lomu Podhůra ukloněný k západu až k severozápadu, a to nejméně o 40°.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info