Informace o publikaci

Faktoren der erfolgreichen beruflichen Eingliederung von jungen Menschen mit Behinderung

Název česky Faktory úspěšného profesního začlenění mladých lidí s postižením
Autoři

PROCHÁZKOVÁ Lucie

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V tomto textu jsou představeny faktory ovlivňující pracovní začlenění mladých lidí se zdravotním postižením. Výzkumná šetření byla prováděna u několika cílových skupin: poradenští pracovníci na školách (pomoc při volbě povolání), osoby se zdravotním postižením (zkušenosti), zaměstnavatelé. Metody: kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky: Úspěšné profesní začlenění mladých lidí se zdravotním postižením je ovlivněno několika faktory: jejich ochotou a motivací, připraveností trhu práce, dostupností podpory, postoji okolí. Překážky jsou spojeny s postižením lidí, zásadní je i přístup zaměstnavatelů a společnosti vůči lidem s postižením. Měnící se požadavky trhu práce vyžadují nejen znalosti, ale také určité schopnosti a dovednosti. Toto je nutné zohledňovat jak při přípravě studentů, tak při přípravě jejich (budoucích) učitelů.