Informace o publikaci

Projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce psaní v anglickém jazyce - první výzkumná zjištění

Autoři

JAHODOVÁ Pavla

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Interkulturní komunikační kompetence je ve výuce cizích jazyků rozvíjena již na základních školách, což dokazují i první závěry výzkumu, který se zabývá projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce v devátém ročníku základní školy. Poster představuje metodologii realizovaného výzkumu a výzkumná zjištění vzešlá z jeho úvodní fáze. V úvodní fázi výzkumu byla provedena analýza produktů psaní, jež vznikly v rámci plnění zadané písemné úlohy. Zadání úlohy bylo navrženo a odpilotováno v předvýzkumu, stejně tak jako kategoriální systém, s jehož pomocí byla nashromážděná data analyzována.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info