Informace o publikaci

“Biodiversity is Us” – Usage of Zoo in Elementary Education

Název česky „Biodiverzita- to jsme my" - využití zoologické zahrady v základním vzdělávání
Autoři

HORÁKOVÁ Monika ŘEHÁK Zdeněk

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Bakalářská práce se zabývá kampaní „Biodiverzita - to jsme MY“, do které se zapojila Zoologická zahrada v Brně. Tato práce se připojila do kampaně díky vytvoření pracovních listů pro žáky základních škol. Teoretická část práce se zabývá stručným objasněním klíčových pojmů, obecnou charakteristikou vesnice Samburu a vybraných druhů zvířat. Praktická část je zpracována formou pozorování a fotodokumentace zvířat a vytvořením pracovních listů, které využijí žáci základních škol přímo v Zoologické zahradě.