Informace o publikaci

Development of Word Order of Czech pronominal enclitics

Název česky Vývoj slovosledu pronominálních enklitik
Autoři

KOSEK Pavel ČECH Radek NAVRÁTILOVÁ Olga

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška shrnuje výsledky dosavadního výzkumu vývoje českých enklitik a formuluje základní hypotézy budoucího výzkumu.
Související projekty: