Informace o publikaci

Komparace přístupů k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice, Izraeli a Gruzii.

Logo poskytovatele
Autoři

VRUBEL Martin LINHARTOVÁ Věra BENEŠ Pavel

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Jedním z měřítek vyspělosti společnosti je dle aktuálních trendů (např. legislativa EU) přístupnost a rovnost šancí vstupu všech osob bez rozdílu do všech stupňů vzdělávání. Přístupnost vysokých škol pro studenty se znevýhodněním je v evropských zemích standardem. Partnerské státy EU se touto otevřeností snaží v posledních letech inspirovat. Pro cílovou skupinu žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se otevírají školy na všech úrovních. Výzkum prezentuje závěry vycházející z komparace pojetí tohoto zpřístupňování, a to na vysokoškolské úrovni v České republice, v Izraeli a Gruzii. Z výstupů srovnání vyplývá, že mezi největší problémy patří zejména nejednotnost odborné terminologie a komplikace způsobené sociokulturními vlivy a historickým kontextem komparovaných zemí. Výzkum vznikl v rámci řešení projektu Erasmus + KA2 Developing programs for Access of Disadvantaged groups of people and Regions to higher Education (2015-2951/001-001).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info