Informace o publikaci

Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže

Autoři

MITÁŠ Josef FRÖMEL Karel VAŠÍČKOVÁ Jana CHMELÍK František DYGRÝN Jan RUBÍN Lukáš KŘEN Filip HORÁK Svatopluk NYKODÝM Jiří ET.AL 

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Citace
Klíčová slova quality of life, neighborhood, school environment, accelerometer, questionnaire, INDARES
Popis Mezi nejvýznamnější determinanty pohybově aktivního životního stylu patří prostředí (školní, fyzické, zastavěné atd.) a tělesná kondice. Celosvětově uznávané modely změny chování opomíjejí tělesnou kondici a dostatečně nereflektují národní historický vývoj populace a také demografická, sociální a další specifika ve středoevropských podmínkách. Projekt je proto založen na multifaktoriálním a internetovém přístupu, který umožní kontinuitu i rozšíření metodologie aktuálně řešených mezinárodních výzkumů. Výzkum bude realizován opakovaně ve čtyřech etapách na vybraných osmi základních a osmi středních školách v České republice. Pohybová aktivita bude monitorována akcelerometry a krokoměry, dále v internetovém programu INDARES dotazníkem IPEN Adolescent. Motivace k pohybové aktivitě, emoční pohoda, sportovní preference a tělesná kondice budou zjišťovány prostřednictvím aplikací v programu INDARES. Výzkum přinese nové poznatky pro teorii pohybové aktivity v rozdílném životním prostředí a pro podporu zdraví a kvalitu života adolescentů. Cíle: a) stanovení významných determinant, korelátů, mediátorů a moderátorů ve výzkumné triádě zastavěné prostředí – pohybově aktivní životní styl – tělesná kondice; b) verifikace internetových výzkumných technik pro sebehodnocení, evidenci a komplexní diagnostiku pohybově aktivního životního stylu adolescentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info