Informace o publikaci

Legislativní vývoj vybraných institutů stavebního zákona

Autoři

KLIKOVÁ Alena

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je věnován otázkám spojeným s vývojem právní úpravy vybraných institutů stavebního zákona. Veřejné stavební právo prošlo (a stále prochází) v poslední době řadou změn, které občas přináší zjednodušení. V některých případech však lze o zjednodušení vést diskuzi a je otázkou, zda jsou vždy změny přínosem pro praxi. V současné době dochází opět k projednávání další novely stavebního zákona, která by opět měla změnit řadu postupů dle stavebního zákona. Příspěvek bude zaměřen pouze na některé vybrané instituty a jejich navrhované změny se zamyšlením autorky, zda jsou opakované změny vhodné.
Související projekty: