Informace o publikaci

Au-Ni nanoparticles: Phase diagram prediction, synthesis, characterization, and thermal stability

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Nanočástice Au-Ni: Předpověď fázového diagramu, syntéza, charakterizace a tepelná stabilita
Autoři

SOPOUŠEK Jiří KRYŠTOFOVÁ Anna PREMOVIC Milena ZOBAČ Ondřej POLSTEROVÁ Svatava BROŽ Pavel BURŠÍK Jiří

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.calphad.2017.05.002
Obor Fyzikální chemie a teoretická chemie
Klíčová slova nanoalloy; CAPHAD; phase diagram; spinodal decomposition
Přiložené soubory
Popis Nanočástice Au-Ni (NPs) byly připraveny solvotermální syntézou z kovových prekurzorů. Predikce fázového diagramu Au-Ni s ohledem na velikost částic byla vypočítána metodou CALPHAD. Hydrodynamická velikost AuNi NP v nepolárním organickém rozpouštědle byla měřena metodou dynamického rozptylu světla (DLS). Průměrné hydrodynamické velikosti vzorků nanočástic byly mezi 18 a 25 nm. Chemické složení kovů vzorků AuNi NP bylo získáno indukčně vázanou plazmovou atomovou emisní spektroskopií (ICP-OES). Kovová frakce uvnitř AuNi NP byla různá v rozmězí Au-(30-70hm%)Ni. Byla pozorována sterická stabilizace alkylaminem. Jednotlivé NP AuNi byly zkoumány tramsmisní elektronovou mikroskopií (TEM). Také byl zkoumán suchý nanoprášek. Struktury agregovaných vzorků byly zkoumány pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM). AuNi nanočástice vykazovaly krystalovou mřížku náhodně smíšeného tuhého roztoku (FCC). Fázové transformace byly studovány pod inertním plynem a na vzduchu. Vzorky byly také studovány diferenční skenovací kalorimetrií (DSC).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info