Informace o publikaci

Klíčové kompetence mladých lidí s postižením/znevýhodněním pro trh práce

Autoři

VAĎUROVÁ Helena OBROVSKÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Poster představuje výsledky analýzy podpory kompetencí pro trh práce dle Evropského kompetenčního rámce pro celoživotní učení v České republice. Uvádí oblasti, které jsou dle analýzy nedostatečně pokryty, zejména ve vztahu k potřebám lidí s postižením.
Související projekty: