Informace o publikaci

Teoretická východiska zkoumání pronominálních enklitik ve starší češtině

Autoři

KOSEK Pavel ČECH Radek

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek vychází z předchozího výzkumu vývoje slovosledu českých auxiliárních enklitik ve starších českých biblických překladech. Testuje vliv stylu na distribuci konkurenčních postiniciálních a kontaktních slovosledných pozic enklitik.
Související projekty: