Informace o publikaci

Legislativní odpovědnost zákonodárce

Autoři

KOKEŠOVÁ Jana

Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Mezi postuláty, které má recentní demokratický právní stát z hlediska právní jistoty adresátů práva naplňovat, patří tvorba dobrých zákonů - tedy minimálně alespoň zákonů ústavně konformních. Co když ale zákony dobré nejsou? Kdo je za takový stav odpovědný? A co je obsahem této odpovědnosti? V dnešní právní vědě i praxi převažuje názor, že jde o politickou odpovědnost Parlamentu, nikoliv odpovědnost právní a nikoliv odpovědnost obsahující povinnost k náhradě legislativní újmy. Cílem příspěvku je navrhnout alternativní přístup k pojetí odpovědnosti za zákonodárnou činnost. Tedy (A) označit zúčastněné odpovědnostní subjekty; (B) charakterizovat jejich odpovědnost a (C) vytyčit teoretický postup, který by mohl přispět k odůvodnění povinnosti státu odškodnit jednotlivce za legislativní újmu.
Související projekty: