Informace o publikaci

Postavení obhájce v trestním řízení ve světle zvažované rekodifikace

Autoři

PROVAZNÍK Jan

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Probíhající reforma trestního řízení je dosud pouze ve stadiu zvažování koncepčních změn a možných řešení problémů, které si rekodifikaci dle zadání reformy vyžadují. Dosud oficiálně prezentované návrhy koncepčních změn se mají dotknout i postavení obhajoby v trestním řízení. Tyto změny se mají týkat zejména bezprostředně rozsahu úkonů přípravného řízení, u nichž má být nadále přítomnost obhájce vyžadována a podmínek nutné obhajoby, zprostředkovaně pak i koncepce dokazování a odpovědnosti za prokázání skutkového stavu v hlavním líčení. Cílem tohoto textu je analýza potenciálních dopadů navrhovaných změn na kvalitu normativního zajištění práva na formální obhajobu v trestním řízení v kontextu cílů rekodifikace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info