Informace o publikaci

Hodnocení senzitivity a specificity škál pro identifikaci rizika vzniku dekubitů u pacientů v intenzivní péči

Autoři

SAIBERTOVÁ Simona POKORNÁ Andrea

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Související projekty: