Informace o publikaci

Studentská vědecká konference (SVK) - „Náboženství, kultura a společnost“

Autoři

PUCHOVSKÝ Michal FUJDA Milan ŽÁKOVÁ Michaela KARÁSEK Adam KETMAN Václav

Rok publikování 2017
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Mezinárodní studentská vědecká konference se konala v termínu 29.–31. 5. 2017 v Ostrožské Nové Vsi v rekreačním centru Slovácký dvůr; organizovaná byla studujícími Ústavu religionistiky MU v Brně. Cílem konference s tematickým názvem „Náboženství, kultura a společnost“ bylo propojit různá pracoviště a akademické disciplíny, jež se v České republice a na Slovensku tomuto tématu věnují z různých teoretických a metodologických perspektiv. Cílem bylo původně výhradně religionistickou konferenci otevřít mezioborové diskusi a dát začínajícím akademikům z řad studentů prostor pro prezentaci závěrů jejich vědeckých prací.
Související projekty: