Informace o publikaci

Token test - validační studie české verze u osob vyššího věku a pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku

Autoři

BRUSTMANNOVÁ Sylvie ANDERKOVÁ Ľubomíra REKTOROVÁ Irena BALÁŽOVÁ Zuzana BRABENEC Luboš NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ Nela

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/token-test-validacni-studie-ceske-verze-u-osob-vyssiho-veku-a-pacientu-s-neurodegenerativnim-onemocnenim-mozku-60991
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017300
Obor Psychologie
Klíčová slova Token Test- reliability and validity-Alzhemer's disease-Parkinson's disease-mild cognitive impairment
Popis Cíl: Cílem studie je ověření psychometrických vlastností Token testu (TT) na populaci českých seniorů a jedinců s neurodegenerativním onemocněním mozku. Soubor a metodika: Výzkumný soubor tvořilo celkem 96 osob (průměrný věk 67,7 let). Soubor sestával ze 43 zdravých kontrol (ZK), 23 osob s počínající Alzheimerovou demencí nebo s mírnou kognitivní poruchou při Alzheimerově nemoci (AD + MKP) a 30 osob s Parkinsonovou nemocí (PN). Výsledky: Významné rozdíly ve výkonu v TT byly nalezeny mezi skupinami ZK a AD + MKP a také mezi PN a AD + MKP . Nejvyšší souběžná validita TT se ukázala s bezprostřední reprodukcí Reyovy-Oster riethovy komplexní fi gury, Bostonským testem pojmenování a Mississippským skríningovým testem afázie . ROC analýza TT svědčí o dobré rozlišovací schopnosti u skupiny AD + MKP (AUC = 0,826), ale nikoli u PN (AUC = 0,555). Závěr: TT nehodnotí selektivně fatické funkce, avšak je selektivní vůči neurogen ním poruchám komunikace u pa cientů s neurodegenerativním onemocněním mozku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info