Informace o publikaci

Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“. Proměny českého levicového aktivismu na počátku 21. století

Autoři

NAVRÁTIL Jiří

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Publikace analyzuje vývoj českého alterglobalizačního a protiválečného aktivismu mezi lety 2002 a 2009. Zaměřuje se při tom především na období útlumu alterglobalizačního hnutí a jeho transformaci na alterglobalizační subkulturu na straně jedné, a na součást „protiradarové“ koalice na straně druhé. Konkrétně se při tom snaží odpovědět na následující otázky: jaké procesy nebo mechanismy byly součástí interakce mezi českým alterglobalizačním a protiválečným aktivismem? Jaký byl dopad této interakce na spolupráci a kolektivní identitu alterglobalizačních skupin a organizací? Došlo současně se změnou protestních aktivit a partnerů rovněž ke změně jejich sdílené kolektivní identity? Studie má rovněž obecnější ambici: tou je představení současných přístupů ke studiu sociálních hnutí založených na rozlišování dvou klíčových modů koordinace kolektivního jednání – tj. směny či sdílení zdrojů a procesů tvorby kolektivní identity. Zde se práce snaží předložit odpovědi na otázky týkající se vztahu mezi kolektivní identitou a strategiemi koordinace zdrojů českého alterglobalizačního aktivismu, charakteru tohoto vztahu napříč různými tematickými poli kolektivního jednání, a konečně jeho proměn v čase.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info