Informace o publikaci

Uplatnění mladých lidí s postižením na trhu práce v evropském kontextu

Autoři

VAĎUROVÁ Helena PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Poster představuje analýzu zaměstnanosti lidí s postižením ve vybraných evropských zemích. Uvádí hlavní bariéry, které jsou vnímány zaměstnavately. Dále také představuje příklady dobré praxe, které byly zpracovány v rámci mezinárodního projektu SENEL.
Související projekty: