Informace o publikaci

Sociální inkubátor jako nástroj rozvoje regionální a inovační politiky

Autoři

WILDMANNOVÁ Mirka

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference 20TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-57
Obor Ekonomie
Klíčová slova Social innovation social incubator social entrepreneurship disadvantaged groups
Popis Příspěvek se zabývá jednou z možností realizace sociálních inovací, které představuje jeden z nástrojů inovační infrastruktury v oblasti sociálních a veřejných politik. Jihomoravský kraj patří se svoji unikátní inovační infrastrukturou a svými inovačními procesy k lídrům v České republice, a to především v technologických inovacích. K dalším inovačním procesům vedle inovací technologických můžeme zařadit i inovace sociální. Jejich využívání v praxi se stává více a více důležitější z hlediska řešení sociálních rizik ve společnosti, jako je stárnutí populace, sociální vyloučení a chudoba. Cílem příspěvku je přispět k diskusi o sociálním podnikání a zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce u vybraných sociálních podniků, které jsou součástí inkubátoru sociálních podniků. Dílčím cílem je představit připravovaný projekt soustavy inkubátorů sociálních podniků pokrývající Jihomoravský kraj s důrazem na ekonomicky slabá území s centrem v Brně. Článek konstatuje, že v Jihomoravském kraji existuje pouze jeden inkubátor sociálního podnikání, který provozuje Komora sociálních podniků. Zřízení sociálního inkubátoru může přispět ke zvýšení zaměstnanosti sociálně vyloučených lidí na trhu práce. V současnosti je zákon o sociálním podnikání v přípravném procesu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info