Informace o publikaci

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání

Autoři

BOČKOVÁ Barbora VÍTKOVÁ Marie AUGUSTINOVÁ Monika BARTOŇOVÁ Miroslava BUČKOVÁ Dana BYTEŠNÍKOVÁ Ilona ĎÁSKOVÁ Adéla DOLEŽALOVÁ Lenka FIALOVÁ Ilona GAJDOŠÍKOVÁ Helena HORÁKOVÁ Radka HYNŠTOVÁ Miroslava CHALOUPKOVÁ Soňa CHITORELIDZE Tinatin ILGNEROVÁ Barbora IROKABA Godwin Jude Uchenna KOPEČNÝ Petr MINÁŘOVÁ Eva NOVÁ Dana OPATŘILOVÁ Dagmar PAŽITNÁ Zuzana PIPEKOVÁ Jarmila PITNEROVÁ Pavla RÖDEROVÁ Petra ŠIMČÍKOVÁ Kateřina ŠIMEČKOVÁ Kristina ŠEVČÍKOVÁ Petra UHROVÁ Veronika VIKTORIN Jan ZÁMEČNÍKOVÁ Dana

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Výzkumná monografie se zabývá problematikou vzdělávání v inkluzivní škole. Aspekty podpory osob se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve výzkumných šetřeních analyzovány z pohledu vyučujících, rodičů, asistentů pedagoga i samotných žáků. Výzkumná monografie je členěna do pěti tematických celků, členěných do dílčích kapitol. Úvodní tematický celek zahrnuje také kapitoly zaměřené na problematiku inkluzivního vzdělávání z perspektivy zahraničí. K hlavním tématům patří komplexní podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, funkce speciálně pedagogické diagnostiky a rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí žáka. Nezbytnou součástí systematické podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je odborná péče, zahrnující péči zdravotnickou, psychologickou i speciálněpedagogickou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info