Informace o publikaci

Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování

Autoři

HORECKÝ Jan HALÍŘ Jakub SMEJKAL Michal SPRINGINSFELDOVÁ Nelly

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Pracovní podmínky ve školství jsou ovlivňovány specifickým účelem vykonávané práce. Přesto, stejně jako u jiných odvětví, je důležitým prvkem, který ovlivňuje nejen motivaci zaměstnanci, ale i kvalitu jimi odvedené práce, odměňování. Odměňování představuje stěžení důvod vstupu osob do pracovního procesu. Vedle toho zastává pozici silného motivačního nástroje v rukou zaměstnavatele. V České republice je obecně pracovněprávní úprava odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru řešena nesystémově. Míra a šíře zásahu veřejnoprávního prvku do soukromoprávního vztahu, konkrétně do základního vztahu pracovněprávního, vyvolává u právních teoretiků i praktiků mnohé diskuze. Navíc problematika zaměstnanců v regionálním školství bývá v odborné literatuře opomíjena, nebo se jí publikace věnují jen okrajově. Pokud již taková publikace je, bývá povětšinu koncipována jako metodická příručka pro ředitele škol, což není na závadu, ale taková publikace postrádá komplexní vzhled do dané problematiky. Cílem předloženého textu proto je bližší zanalyzování právní úpravy a předložení bližšího náhledu do systému odměňování zaměstnanců ve školství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info