Informace o publikaci

Kompendium evropského ústavního práva

Autoři

KOSAŘ David KŘEPELKA Filip VYHNÁNEK Ladislav

Druh Učebnice
Citace
Popis Koncepce této učebnice vychází z představy, že je efektivní při výuce pracovat s klíčovými primárními a sekundárními texty. Kompendium proto obsahuje kromě autorských textů zejména klíčové nálezy Ústavního soudu věnující se vztahu evropského a ústavního práva a dále odborné statě, které reflektují obdobné problémy či přímo ony konkrétní nálezy. Jak nálezy, tak články budou pro účely kompendia zkráceny, resp. editovány. Struktura kompendia sleduje historický vývoj české debaty o klíčových problémech týkajících se vztahu evropského a ústavního práva v letech 2001–2016. Cílovou skupinou jsou studenti právnických fakult.
Související projekty: