Informace o publikaci

Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge

Název česky Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi
Autoři

ŠVEC Vlastimil NEHYBA Jan SVOJANOVSKÝ Petr LAWLEY James ŠÍP Radim MINAŘÍKOVÁ Eva PRAVDOVÁ Blanka ŠIMŮNKOVÁ Barbora SLAVÍK Jan

Druh Odborná kniha
Citace
Popis Kniha pojednává o fenoménu tacitních znalostí u studentů učitelství v magisterském stupni vzdělávání. Zaměřuje se jednak na teoretická východiska zkoumání tacitních znalostí a poukazuje na důležitost metodologického obratu ve zkoumání tohoto tématu. Dále představuje velmi podrobně kvalitativně orientovanou metodu sběru dat (Čistý jazyk), která byla využita v prezentovaném výzkumu. V empirické částí knihy se pak věnuje jednotlivým tématům, které úzce souvisí s tacitními znalostmi studentů, jako jsou neočekávané situace, subjektivní pojetí výuky nebo sdílení tacitních a explicitních znalostí.